BI ondersteuning

Omschrijving burgerinitiatief

Stichting Herenboeren Soest (e.o.) is een burgerinitiatief op coöperatieve leest geschoeid, dat zich toelegt op de ontwikkeling en realisatie van een kleinschalig gemend agrarisch bedrijf van circa 20ha omvang in de Gemeente Soest. De boerderij heeft onder andere ten doel te voorzien in circa 60% van de behoefte van haar leden (200 gezinnen, zo’n 500 personen) aan groente, fruit, vlees, vleeswaren, aardappelen en eieren en zal gerund worden door een professionele boer in loondienst. De eenmalige financiële inleg van de leden dekt de benodigde investeringen, terwijl de exploitatie wordt gedekt door een maandelijks contributiemodel.

Kernwoorden rond de Herenboerderij zijn:

  • natuur-inclusieve landbouw en veeteelt, met als uitganspunten: het sluiten van ketens, bodemkwaliteit, biodiversiteit, landschapsbeheer en duurzaamheid;
  • verbindende werking tussen leden onderling, tussen dorp en platteland en tussen het initiatief en de Soester samenleving in brede zin;
  • ketenverkorting (traceerbare, lokale voedselproductie);
  • professionaliteit & continuïteit.

Ondersteuning van het Burger Initiatief

Het ondersteuningsformulier is uitgezet (2019-06-11), we zijn nu bezig om het Burger Inititief in te dienen.