Steun het burgerinitiatief van Herenboeren Soest

Herenboeren Soest wil ondersteuning vragen aan de Gemeente Soest om een Herenboerderij te realiseren. Om deze steun te verkrijgen kan een zogenaamd Burgerinitiatief worden ingediend bij de gemeenteraad. Belangrijk is dat deze wordt gesteund door bewoners uit de gemeente Soest. Door onderstaand formulier in te vullen maak je kenbaar dat je ons initiatief (geheel vrijblijvend) ondersteunt. Dat waarderen wij zeer! Alvast bedankt voor jouw steun!

Soest verdient een Herenboerderij. Ik vind het belangrijk dat:

  • we in Soest – dichtbij dus – op een duurzame manier gezond, vers en veilig voedsel produceren;
  • we samen een vorm van landbouw bedrijven die vriendelijk is voor de bodem,
    en dus wat daarop leeft;
  • de gemeente Soest zich inspant om een Herenboerderij in Soest mogelijk te maken

Daarom steun ik het burgerinitiatief door hieronder mijn gegevens in te vullen.

Iedere inwoner van de gemeente Soest/Soesterberg, ouder dan 14 jaar, kan een burgerinitiatief ondersteunen. De ondersteuners worden geregistreerd per huisadres.
De verzamelde informatie wordt alleen gebruikt bij het indienen van het initiatief, en daarna vernietigd.